دستگاه های مربوط به کارت هوشمند

  • دستگاه اصلاح سهمیه کارت هوشمند سوخت
  • دستگاه حذف رمز کارت هوشمند سوخت
  • دستگاه کدکننده منطقه ای کارت هوشمند سوخت

       ایده نگار انرژی سبز     

.شرکت مهندسی ایده نگار انرژی سبز پس از سال ها تجربه و فعالیت مشترک اعضای هیئت مدیره خود در سال ۱۳۸۶ و با هدف ایجاد تحول در کسب و کار جایگاه های سوخت تاسیس گردید.

  • تهران، خیابان خرمشهر، خیابان صابونچی، خیابان هشتم، پلاک ۳، طبقه چهارم
  • پشتیبانی: ۸۸۵۳۲۲۳۱
  • info@ideanegar.com