1. نام و نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 2. تاریخ تولد
  / / ورودی نامعتبر
 3. نام پدر
  ورودی نامعتبر
 4. شماره شناسنامه
  ورودی نامعتبر
 5. محل صدور
  ورودی نا معتبر
 6. کد ملی
  ورودی نامعتبر
 7. ملیت
  ورودی نامعتبر
 8. وضعیت تأهل
  ورودی نامعتبر
 9. جنسیت
  ورودی نامعتبر
 10. وضعیت نظام وظیفه
  ورودی نامعتبر
 11. (در صورت معافیت علت را ذکر کنید)
  ورودی نامعتبر
 12. آخرین مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 13. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 14. گرایش تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 15. دانشگاه محل تحصیل
  ورودی نامعتبر
 16. تاریخ فراغت از تحصیل
  ورودی نامعتبر
 17. شرایط شما از نظر تحصیلی در یکسال آینده چگونه خواهد بود؟
  ورودی نامعتبر
 18. معدل
  ورودی نامعتبر
 19. شغل فعلی / قبلی:
  ورودی نامعتبر
 20. علت ترک کار
  ورودی نامعتبر
 21. آیا قادر به ارائه سابقه کار هستید؟
  ورودی نامعتبر
 22. آیا سابقه کاری در زمینه‏ مرتبط دارید؟ (به طور مختصر توضیح دهید.)
  ورودی نامعتبر
 23. شغل درخواستی
  Invalid Input
 24. حقوق درخواستی
  ورودی نامعتبر
 25. تاریخ شروع همکاری:
  ورودی نامعتبر
 26. آیا قادر به ارائه سفته/چک به عنوان ضمانت هستید؟
  ورودی نامعتبر
 27. آیا در تمام روزهای هفته (شنبه تا پنجشنبه) قادر به همکاری هستید؟
  ورودی نامعتبر
 28. آیا برای اضافه کاری در ساعت خارج از ساعات كاری مشکلی دارید؟
  ورودی نامعتبر
 29. سایر شرایط
  ورودی نامعتبر
 30. شماره تلفن ثابت
  ورودی نامعتبر
 31. شماره تلفن همراه
  ورودی نامعتبر
 32. تلفن تماس ضرروی
  ورودی نامعتبر
 33. آدرس محل سکونت :
  ورودی نامعتبر
 34. پست الکترونیک
  ورودی نامعتبر
 35. ارسال فایل رزومه
  ورودی نامعتبر
 36.